Yritys

Keitä me olemme

Dynamiitti on pieni ja ketterä markkinointitoimisto, joka taipuu moneksi ja joustaa haastavissakin tilanteissa. Dynamiitin kantavana voimana toimivat osakkaat Anne ja Antti, jotka perustivat oman toimiston työskenneltyään ensin usean vuoden tehokkaana työparina kansainvälisessä konsernissa.

Antilla on laaja kokemus graafisesta työstä mainostoimistoissa sekä globaalissa konserniympäristössä. Tarkan visuaalisen silmän lisäksi hänellä on myös pitkä työhistoria taloteknisten laitteiden myynnin ja johdon parissa.

Dynamiitissa Antti huolehtii pääasiassa graafisesta suunnittelusta, markkinoinnin teknisistä toteutuksista, teknisestä oikoluvusta sekä käännöksistä.

Anne on toiminut yrityksien sisäisissä BtoC ja BtoB-markkinointitiimeissä. Työhön on kuulunut koordinointia, kehittämistä ja viestintää sisäisissä ja ulkoisissa työryhmissä. Näkökulmaa yrityksen sisäiseen projektinhallintaan, markkinointisuunnitelmiin, budjetointiin, johtamiseen ja alihankkijoiden kanssa työskentelyyn löytyy roppakaupalla.

Annen vastuulla ovat Dynamiitin asiakassuhteet, projektinjohto, sisällöntuotanto ja viestintä.

Autamme asiakkaitamme kaikenlaisissa markkinoinnin ja viestinnän tarpeissa, olivatpa ne sitten sisäisiä tai ulkoisia projekteja. Dynamiitin asiakkaina on sekä isoja globaaleja konserneja sekä pienempiä suomalaisia yrityksiä.

Pääfokuksemme on teknisen alan yrityksissä, mutta autamme samalla innolla ja mielenkiinnolla myös kaikkien muiden alojen toimijoita. Erityistä kokemusta meiltä löytyy talotekniikasta, kunnallisteknisestä vesihuollosta, huoltoliiketoiminnasta, LVI-alasta, pienraudasta ja rakentamisesta.

Käytämme projekteissa laajaa kumppaniverkostoa, jonka avulla saamme parhaimman ammattitaidon kulloiseenkin tehtävään. Meille on tärkeää, että tekemisemme kautta asiakasyrityksemme mielikuva vahvistuu ja kirkastuu.