Keissit

/ 01

VERHOOMO SORSA OY

Kokonaisvaltaista tapahtumatuotantoa

Asiakkaan haaste:

Verhoomo Sorsa varustaa vuosittain yli 3500 hyötyajoneuvoa, mutta tunnettuudessa he jäävät varustamiensa autojen suurten merkkien varjoon.

Sorsa tarvitsi apua messuosastonsa suunnitteluun mieleenpainuvan messukokemuksen luomiseksi. Kiiresesongin takia he tarvitsivat messuosaston “avaimet käteen” -konseptina niin puitteiden, järjestelyiden kuin aktiviteettienkin osalta.

Dynamiitin ratkaisu:

Ammattiautoalan messuilla osastot ovat usein kovin askeettisia, eikä puitteilla hirveästi koreilla, sillä keskiössä on tilaa vievä ajokalusto. Dynamiitti lähestyi Sorsan osastoa kokemuksellisuuden
kautta.

Sorsa varustaa kaikki Kotipizzan jakeluautot, joten Kotipizzasta Dynamiitti löysi luontaisen yhteistyökumppanin. Messuille tuotiin tasatunnein pizzalähetys, jota kuljetettiin koko messualueen läpi osastolle. Pizzan tuoksu veti perässään sankoin joukoin kävijöitä Sorsan messuosastolle. Osaston istuskelunurkassa hyödynnettiin myös Sorsan toteuttamia penkkimalleja erilaisten verhoilutrendien ja -tekniikoiden esittelyyn.

Dynamiitti suunnitteli Sorsan messuosaston puitteet, tuotti messuvideot, kilpailutti rakentajat, huolehti yhteydenpidosta ja käytännön järjestelyistä yhteistyökumppaneiden kanssa. sekä tuotti materiaalin Sorsan nettisivulle ja some-kanaviin messujen puitteissa.

/ 02

TALOTEKNINEN TEOLLISUUS JA KAUPPA RY

Graafinen ilme ja somestrategia

Asiakkaan haaste:

Talteka muodostui kahden tärkeän LVIS-alan yhdistyksen
liitoksesta vuonna 2018. Uudelle yhdistykselle tarvittiin graafinen ilme, joka ilmentää asiantuntijaorganisaatiota alan ytimessä.

Samalla Talteka halusi myös ottaa aktiivisempaa roolia jäsenyritystensä äänitorvena, mutta yhdistyksen omat resurssit koettiin pieniksi.

Dynamiitin ratkaisu:

Dynamiitti suunnitteli Taltekan graafisen ilmeen, joka symbolisoi modernisti LVIS-alaa. Uudesta ilmeestä laadittiin ohjeistus, jotta ilme pysyisi yhdenmukaisena mediasta riippumatta.

Taltekalle tehtiin somestrategia tukemaan yhdistyksen asemaa aktiivisena elinkeinopoliittisena yhteistyöjärjestönä. Dynamiitti ylläpitää Taltekan LinkedIn-tiliä, joka antaa mahdollisuuden aktiiviseen kommunikointiin päättäjien ja sidosryhmien parissa.

Dynamiitti suunnitteli Taltekan logon ja graafisen ohjeistuksen, jossa huomioitiin mm. värit, graafiset elementit ja fontit. Dynamiitti vastaa Taltekan LinkedIn-strategiasta ja käytännön toimista, kuten seuraajien hankinnasta sekä postausten kuukausisuunnitelmien tekimisestä teksteineen ja kuvineen.

/ 03

XYLEM WATER SOLUTIONS FINLAND OY

Tekniset esitteet, lokalisoinnit ja konserniyhteistyö

Asiakkaan haaste:

Xylem on maailman suurimpia pumppu- ja vedenkäsittelyratkaisujen tarjoajia. Kansainvälinen konserni tuottaa valtavan määrän markkinointimateriaalia eri brändeilleen. Suomessa ongelmaksi muodostuu maayhtiön rajalliset resurssit hyödyntää raakamateriaaleja.

Dynamiitin ratkaisu:

Dynamiitti työskentelee säännöllisesti Xylemin juoksevien markkinointiasioiden parissa – käytännössä Dynamiitti on Xylemin osa-aikainen markkinointiosasto. Noin puolet ajasta olemme paikan päällä Xylemin konttorilla, jolloin projekteja on helppo viedä eteenpäin yhdessä Xylemin henkilökunnan kanssa. Näin paikalliset myyntihenkilöt voivat keskittyä ydintehtäväänsä, eli myyntityöhön.

Dynamiitti huolehtii juoksevien asioiden lisäksi mm. konsernin esitteiden teknisistä käännöksistä, oikoluvuista ja lokalisoinnista. Tarvittaessa tuotamme myös kokonaan uutta materiaalia, joka päätyy ajoittain käyttöön myös Suomen ulkopuolelle. Otamme myös projektivastuun  Suomen tapahtumista ja messuista sekä autamme kokonaisvaltaisesti markkinointisuunnitelman kehittämisessä ja toteuttamisessa.