Tietosuoja- ja rekisteriseloste

MARKKINOINTITOIMISTO DYNAMIITIN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

REKISTERIN NIMI
Markkinointitoimisto Dynamiitin asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄJÄ
Markkinointitoimisto Dynamiitti Oy
Varismäenkuja 3 B 10, 12400 Tervakoski

YHTEYSHENKILÖ
Anne Rahikainen
puh. 040 681 4351
anne.rahikainen@markkinointidynamiitti.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yrityksen uusista palveluista tiedottaminen sekä uusien asiakkaiden hankinta ja kontaktoinnin seuranta. Rekisteröidylle henkilölle voidaan lähettää erillisellä hyväksynnällä myös suoramarkkinointia ja uutiskirjeitä.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan pyydettäessä.

EVÄSTEET
Verkkosivusto markkinointidynamiitti.fi ei käytä evästeitä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti/arvo/titteli, suoramarkkinointilupa ja uutiskirjeentilaus. Asiakashankinnan osalta rekisterissä on myös tieto kontaktoinnin ajankohdasta, tavasta ja sovituista toimenpiteistä.

Lisäksi rekisteri sisältää tietoja siitä yrityksestä, jossa henkilö toimii. Tällaisia tietoja voivat olla yrityksen nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja osoitetiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, messuilta yms. tapahtumista saaduista kontakteista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai muissa vastikkeellisissa tai vastikkeettomissa hyötymistarkoituksissa. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille kumppaneille vain, mikäli se on tarpeen rekisterinpitäjän oman taloushallinnon tai palvelun tuottamiseksi. Tällaisia palveluita voivat olla esim. tuotteiden lähettäminen asiakkaille logistiikka- tai painokumppanin välityksellä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa yhtiön toimipaikassa. ATK:lla käsiteltävät tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja aineistoon on annettu käyttöoikeus vain rekisterinpitäjän henkilöstölle asiakassuhteen hoitamista varten.


MARKKINOINTITOIMISTO DYNAMIITIN TAPAHTUMAKOHTAINEN YHTEYSREKISTERI

REKISTERIN NIMI
Markkinointitoimisto Dynamiitin tapahtumakohtainen yhteysrekisteri

REKISTERIN PITÄJÄ
Markkinointitoimisto Dynamiitti Oy
Varismäenkuja 3 B 10, 12400 Tervakoski

YHTEYSHENKILÖ
Anne Rahikainen
puh. 040 681 4351
anne.rahikainen@markkinointidynamiitti.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Dynamiitin tapahtumaa koskevista palveluista tiedottaminen yrityksen tapahtumavastaaville tai muulle päättävälle henkilölle. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tapahtumakohtaisesti, ja jokaista tapahtumaa varten on oma rekisterinsä.
Rekisterit tuhotaan tapahtuman järjestämisen jälkeen. Rekisteröidyn tiedot poistetaan pyydettäessä myös ennen tapahtuman järjestämistä.

EVÄSTEET
Verkkosivusto markkinointidynamiitti.fi ei käytä evästeitä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ammatti/arvo/titteli.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, messuilta yms. tapahtumista saaduista kontakteista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai muissa vastikkeellisissa tai vastikkeettomissa hyötymistarkoituksissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa yhtiön toimipaikassa. ATK:lla käsiteltävät tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja aineistoon on annettu käyttöoikeus vain rekisterinpitäjän henkilöstölle asiakassuhteen hoitamista varten.